THD Panel

Technical staff

Công Ty TNHH MTV Trần Hữu Đức tuyển:  Vị trí Tuyển:  Kỹ Sư Thiết Kế Số Lượng : 2 người (Ứng viên nam) Mô tả công

Read More »

Business man

Thông tin tuyển dụng: Vị trí tuyển: Nhân Viên Kinh Doanh Số Lượng: 4 người Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên, ưu tiên

Read More »

Material Engineering

Mechanical Engineering We are pets clinic dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quisque ut

Read More »