Công trình

Dự Án Kho Thanh Long VinaGrin

Dự án kho lạnh chứa thanh long tại Long An được công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức cung cấp vật tư vào năm 2013.

Previous
Next

CHỦ CÔNG TRÌNH

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vinagrin

KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

NĂM HOÀN THÀNH

2013

ĐỊA ĐIỂM

Long An

LOẠI CÔNG TRÌNH

Kho Lạnh Chứa Thực Phẩm