Công trình

Tên dự án

Công trình Trại gà Minh Dư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 có công suất 2x300MW bao gồm 2 tổ máy được khởi công

Xêm thêm »