Trang Tuyển Dụng

Tìm kiếm cơ hội việc làm của bạn tại đây

Nhân viên kinh doanh

​Công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Đam mê và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tấm panel phòng sạch, kho lạnh. 

Laptop
Untitled design-3.png

Nhân viên kỹ thuật

​Công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức tuyển dụng nhân viên kỹ thuật. Thành thạo sử dụng các ứng dụng Autocad, Revit,.. và kinh nghiệm trong lĩnh vực panel phòng sạch, kho lạnh, xây dựng.