Công trình

Trại gà Minh Dư

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 có công suất 2x300MW bao gồm 2 tổ máy được khởi công từ vào ngày 2/4/2009.

Ngày 28/5/2007, tại thành phố Hạ Long, Cty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 2.

Cùng với nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1, Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 2 hoàn thành sẽ đưa tổng công suất cho toàn nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh là 1.200 MW và là nhà máy lớn nhất quốc gia cung cấp sản lượng điện khoảng 7,2 tỷ kwh/năm

Previous
Next

CHỦ CÔNG TRÌNH

Công Ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam

KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

Công Ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam

NĂM HOÀN THÀNH

Công Ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

Công Ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam

LOẠI CÔNG TRÌNH

Công Ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam